MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SANDECJA" S.A.

ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz
  • Tel. +48 18 442 18 04
  • Fax +48 18 547 37 84
  • E-mail: biuro@sandecja.com.pl 
  • NIP: 7343549456
    REGON: 367480524
    KRS: 0000681221
Tymczasowa siedziba Klubu:
  • ul. Jana Długosza 67 (lokal 4)
  • 33-300 Nowy Sącz
Sąd Rejestrowy, w którym jest przechowywana dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 13 697 800,00 zł, w całości wpłacony.