1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Regulamin współpracy z mediami
MKS „Sandecja” S.A., zwany dalej Klubem, wprowadza wraz z dniem 1.08.2017 roku następujące zasady współpracy z mediami.

BIURO PRASOWE

1. Biuro prasowe służy pomocą w sprawach uzyskania informacji na temat Klubu, a także kontaktu oraz uzgodnienia spotkań z zawodnikami i przedstawicielami Klubu.

2. Wszystkie wypowiedzi Zarządu MKS „Sandecja” S.A. muszą być autoryzowane. 

3. Obecność dziennikarzy na treningach wymaga uprzedniego uzgodnienia z Rzecznikiem Prasowym. 

4. Realizacja materiałów dziennikarskich z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym podczas treningów może odbywać się WYŁĄCZNIE po zakończeniu zajęć. 

5. Obecność zawodników lub przedstawicieli Klubu w programach radiowych lub telewizyjnych, a także udzielanie przez nich wywiadów w zakresie spraw dotyczących Klubu wymaga uzgodnienia z Rzecznikiem Prasowym. 

6. Zabronione jest przebywanie przedstawicieli mediów na treningach, które są oficjalnie zamknięte. 

7. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy mają całkowity zakaz wypowiadania się na temat budowy stadionu w Nowym Sączu. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących tego tematu są zobowiązani do odesłania pytającego do Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Nowy Sącz.

8. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są do dbania o dobry wizerunek Klubu.

9. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są do udziału w konferencjach prasowych Klubu lub udzielania wywiadów przedstawicielom mediów na każde wezwanie lub polecenie Klubu. 

10. Przedstawiciele mediów są zapraszani na zajęcia treningowe przynajmniej raz w tygodniu, w terminie wyznaczonym przez Biuro Prasowe. Poza wskazanymi terminami, Klub nie ma obowiązku umożliwienia wstępu przedstawicielom mediów na trening.

11. Niezależnie od ewentualnych zajęć drużyny, zamkniętych dla przedstawicieli mediów, dziennikarzom przysługuje – po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Biura Prasowego – możliwość realizacji materiałów redakcyjnych z pracownikami Klubu (piłkarze, sztab trenersko-medyczny) na terenie Klubu lub w innym wyznaczonym przez Klub miejscu, wyłącznie po zakończeniu zajęć treningowych.

12. Wjazd na teren użytkowany przez Klub odbywa się za wiedzą i akceptacją Biura Prasowego.

13. W uzasadnionych przypadkach Biuro Prasowe może poprosić o nagranie bądź artykuł przed opublikowaniem w celu autoryzacji.

14. Zawodnicy Klubu nie wypowiadają swoich opinii i nie udzielają wywiadów prasowych przez telefon bez wcześniejszego powiadomienia Biura Prasowego.

15. W najważniejszych kwestiach Zarząd Klubu będzie publikował stosowne oświadczenia na stronie www.sandecja.pl

2024.02.19

Proces akredytacyjny na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.18

Karol Smajdor wypożyczony do Podhala

2024.02.16

Sprzedaż biletów na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.15

Przemysław Staniek dyrektorem ds. marketingu i komunikacji

2024.02.15

Proces akredytacyjny na rundę wiosenną