1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Informacje licencyjne

Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 10.3.5 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2021/2022 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 59 336,97 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 97/100).

 

2021.06.15

Górnik - Sandecja w liczbach

2021.06.14

Armand Ella Ken odchodzi z Sandecji

2021.06.14

Dudek: przyszły sezon będzie trudniejszy

2021.06.13

Bez punktów w Łęcznej

2021.06.12

Czy wiesz, że?