1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Informacje licencyjne

Zgodnie z wymogiem określonym w Podręczniku Licencyjnym PZPN na sezon 2023/2024 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 218 523,82 zł brutto ( słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 82/100).

 

Sprawozdania finansowe za rok 2021:

https://www.sandecja.pl/files/Dodatkowe_informacje_spraw_finan_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/Sprawozdanie_finansowe_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/SzB_2021_MKS_SANDECJA.pdf

2023.09.27

Bilety na mecz z KKS-em 1925 Kalisz

2023.09.27

Raport kartkowy przed sobotnim meczem

2023.09.26

Debiut Dariusza Krzysztofka

2023.09.26

Proces akredytacyjny na mecz z KKS-em Kalisz

2023.09.25

Podział punktów w meczu rezerw