1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Informacje licencyjne

Zgodnie z wymogiem określonym w Podręczniku Licencyjnym PZPN na sezon 2022/2023 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 91 893,04 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 04/100).

 

Sprawozdania finansowe za rok 2021:

https://www.sandecja.pl/files/Dodatkowe_informacje_spraw_finan_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/Sprawozdanie_finansowe_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/SzB_2021_MKS_SANDECJA.pdf

2022.07.31

Rezerwy z awansem w Pucharze Polski

2022.07.31

Resovia - Sandecja w liczbach

2022.07.31

Przegląd prasy po meczu w Rzeszowie

2022.07.30

Dudek: spodziewaliśmy się trudnego meczu

2022.07.29

Podział punktów w Rzeszowie