1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Informacje licencyjne

Zgodnie z wymogiem określonym w Podręczniku Licencyjnym PZPN na sezon 2023/2024 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 218 523,82 zł brutto ( słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 82/100).

 

Sprawozdania finansowe za rok 2021:

https://www.sandecja.pl/files/Dodatkowe_informacje_spraw_finan_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/Sprawozdanie_finansowe_2021.pdf

https://www.sandecja.pl/files/SzB_2021_MKS_SANDECJA.pdf

2024.02.19

Proces akredytacyjny na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.18

Karol Smajdor wypożyczony do Podhala

2024.02.16

Sprzedaż biletów na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.15

Przemysław Staniek dyrektorem ds. marketingu i komunikacji

2024.02.15

Proces akredytacyjny na rundę wiosenną