1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Regulamin współpracy z mediami
MKS „Sandecja” S.A., zwany dalej Klubem, wprowadza wraz z dniem 1.08.2017 roku następujące zasady współpracy z mediami.
BIURO PRASOWE

1. Biuro prasowe służy pomocą w sprawach uzyskania informacji na temat Klubu, a także kontaktu oraz uzgodnienia spotkań z zawodnikami i przedstawicielami Klubu. W skład Biura Prasowego wchodzą: 

• Miłosz Jańczyk – oficjalna telewizja klubowa/oficjalna strona internetowa
• Krzysztof Rosłoński - redaktor
• Jarosław Para - fotograf

2. Wszystkie wypowiedzi Zarządu MKS „Sandecja” S.A. muszą być autoryzowane. 

3. Obecność dziennikarzy na treningach wymaga uprzedniego uzgodnienia z Rzecznikiem Prasowym. 

4. Realizacja materiałów dziennikarskich z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym podczas treningów może odbywać się WYŁĄCZNIE po zakończeniu zajęć. 

5. Obecność zawodników lub przedstawicieli Klubu w programach radiowych lub telewizyjnych, a także udzielanie przez nich wywiadów w zakresie spraw dotyczących Klubu wymaga uzgodnienia z Rzecznikiem Prasowym. 

6. Zabronione jest przebywanie przedstawicieli mediów na treningach, które są oficjalnie zamknięte. 

7. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy mają całkowity zakaz wypowiadania się na temat budowy stadionu w Nowym Sączu. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących tego tematu są zobowiązani do odesłania pytającego do Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Nowy Sącz.

8. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są do dbania o dobry wizerunek Klubu.

9. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są do udziału w konferencjach prasowych Klubu lub udzielania wywiadów przedstawicielom mediów na każde wezwanie lub polecenie Klubu. 

10. Przedstawiciele mediów są zapraszani na zajęcia treningowe przynajmniej raz w tygodniu, w terminie wyznaczonym przez Biuro Prasowe. Poza wskazanymi terminami, Klub nie ma obowiązku umożliwienia wstępu przedstawicielom mediów na trening.

11. Niezależnie od ewentualnych zajęć drużyny, zamkniętych dla przedstawicieli mediów, dziennikarzom przysługuje – po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Biura Prasowego – możliwość realizacji materiałów redakcyjnych z pracownikami Klubu (piłkarze, sztab trenersko-medyczny) na terenie Klubu lub w innym wyznaczonym przez Klub miejscu, wyłącznie po zakończeniu zajęć treningowych.

12. Wjazd na teren użytkowany przez Klub odbywa się za wiedzą i akceptacją Biura Prasowego.

13. W uzasadnionych przypadkach Biuro Prasowe może poprosić o nagranie bądź artykuł przed opublikowaniem w celu autoryzacji.

14. Zawodnicy Klubu nie wypowiadają swoich opinii i nie udzielają wywiadów prasowych przez telefon bez wcześniejszego powiadomienia Biura Prasowego.

15. W najważniejszych kwestiach Zarząd Klubu będzie publikował stosowne oświadczenia na stronie www.sandecja.pl

2019.02.15

Sandecja to nie tylko sport

2019.02.15

Znamy termin pierwszego wiosennego meczu

2019.02.14

Marek Kozioł skomentował sesję Rady Miasta

2019.02.12

Radni na NIE w sprawie pomysłów prezydenta

2019.02.11

Davit Manoyan odchodzi z Klubu